spływy kajakowe  nielisz - izbica - krasnystaw

PL EN

Natura

Izbicki Przełom Wieprza

Izbicki Przełom Wieprza jest to specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Wieprz, od wsi Tarzymiechy do miasta Krasnystaw. Koryto rzeki zachowało tu swój naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu starorzecza i zastoiska. W dnie doliny dominują ekstensywnie użytkowane łąki, które są okresowo podtapiane. Natomiast zbocza doliny, fragmentami strome, co dodaje im malowniczości, są dobrze nasłonecznione i porośnięte murawami kserotermicznymi i roślinnością stepową. Obok występują zróżnicowane uprawy rolne, pola i sady. Sprawia to, że w dolinie rzeki Wieprz znajdziemy kilka zróżnicowanych siedlisk i bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Spotkać tu można bobra europejskiego i wydrę, a jeszcze częściej dostrzeżemy nie same zwierzęta, ale ślady ich bytności. Licznie występują ptaki – zarówno te związane z rzeką i obszarami podmokłymi, takie jak zimorodek, brodziec piskliwy, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kaczki. Inne ptaki związane są z krajobrazem rolniczym: białe bociany, skowronki, kuropatwy, myszołowy. Wiosną z południa Europy wraca remiz, który znany jest z budowy niezwykłych, plecionych z włókien roślinnych i puchu gniazd na zwisających gałęziach. Występuje tu również dudek, ptak o ciekawym, kremowo-pomarańczowo-czarno-białym upierzeniu. Na głowie ma charakterystyczny, rozkładany czub. Liczne są wróble, sikory, jaskółki.

 

Wśród starorzecza doliny Wieprza dobre warunki ma żółw błotny, jedyny rodzimy gatunek żółwia. Jest on umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze, jako gatunek zagrożony wyginięciem. Nad wodą można spotkać też zaskrońca – wąż ten lubi obszary podmokłe, gdyż odżywia się żabami, rybami i małymi gryzoniami. Dla człowieka jest zupełnie niegroźny. Z drobniejszych gadów liczne są jaszczurki zwinki i padalce, te jednak wolą miejsca suche, nasłonecznione, gdzie w ciepłe dni mogą wygrzewać się na słońcu. Z płazów ogoniastych występują traszka zwyczajna i grzebieniasta, z płazów bezogoniastych ropuchy i liczne gatunki żab. W ciepłe wiosenne wieczory nad rzeką słychać naprawdę głośny koncert.

 

Obszar Doliny Wieprza stwarza również odpowiednie warunki dla licznych bezkręgowców. Łąki, na których znajdują się skupiska niezapominajki, wiązówki błotnej, krwawnicy lekarskiej i wielu innych kwitnących roślin przyciągają motyle. Liczne są rusałki: pawiki, admirały, pokrzywniki, rusałka żałobnik. Występuje tu czerwończyk nieparek -  gatunek objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Chronionymi gatunkami są również modraszek nausitous   i modraszek telejus.  Nad murawami kserotermicznymi lata szlaczkoń szafraniec, możemy też spotkać najpiękniejszego polskiego motyla- pazia królowej.  Nad wodą unoszą się ważki, na przykład pięknie ubarwiona świtezianka.

 

Izbicki Przełom Wieprza to miejsce występowania zagrożonych w Polsce gatunków roślin naczyniowych, m. in. jedyne w Polsce stanowisko przetacznika zwodnego (Veronica paniculata) - rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Przy rzece występują też rzadkie gatunki traw, np. strzęplica nadobna i kostrzewa bruzdkowa.

 

Cały obszar stanowi korytarz ekologiczny rangi krajowej.

 

Izbicki Przełom Wieprza

  • Powierzchnia: 1778.1 ha
  • Kod obszaru: PLH060030
  • Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)